RST ô gập 2 chiều mix họa tiết và màu 3406

RST ô gập 2 chiều mix họa tiết và màu 3406

Code đặt hàng: DAJO00000670

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 12

Số lượng sản phẩm trong bịch: 12

Đường kính: 104cm
Chất liệu: vải
Bịch mix màu

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay