Roll Pap - Hộp giấy ăn 2 lớp 150

Roll Pap - Hộp giấy ăn 2 lớp 150

Code đặt hàng: MIPH00002576

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 25

Số lượng sản phẩm trong bịch: 25

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay