Renato kính râm nửa gọng mắt vuông

Renato kính râm nửa gọng mắt vuông

Code đặt hàng: FOPT00000247

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 20

Số lượng sản phẩm trong bịch: 20

Category 3, UV400
Đặc điểm gọng: lì, bóng, giả gỗ, màu đen
Màu sắc (mắt kính): xanh dương, tím xanh, nâu, bạc, đen
Chất liệu: nhựa mix kim loại
Mã kính trẻ em: 112
Mã kính người lớn: 113

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay