Renato kính râm nữ mắt vuông to 20230

Renato kính râm nữ mắt vuông to 20230

Code đặt hàng: FOPT00000249

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 12

Số lượng sản phẩm trong bịch: 12

Category 3, UV400
Đặc điểm càng: mix kim loại vàng có họa tiết
Màu sắc (mắt kính): tím than, xanh than, nâu, đen
Chất liệu: nhựa mix kim loại

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay