Renato kính râm nam mắt vuông to 20606

Renato kính râm nam mắt vuông to 20606

Code đặt hàng: FOPT00000252

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 12

Số lượng sản phẩm trong bịch: 12

Category 3, UV400
Màu sắc (mắt kính): nâu, tím xanh, xanh da trời, xanh than
Càng nhỏ mix kim loại vàng
Chất liệu: nhựa

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay