Renato kính râm nam không gọng mắt chữ nhật to 20000
Renato kính râm nam không gọng mắt chữ nhật to 20000

Renato kính râm nam không gọng mắt chữ nhật to 20000

Code đặt hàng: FOPT00000253

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 20

Số lượng sản phẩm trong bịch: 20

Category 3, UV400
Màu sắc (mắt kính): nâu, xanh rêu than, tím than, vàng xanh, cầu vòng, tím xanh
Càng nhỏ mix kim loại bạc
Chất liệu: nhựa mix kim loại

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay