Khẩu trang y tế FFP2 màu đen 10ks #40357
Khẩu trang y tế FFP2 màu đen 10ks #40357

Khẩu trang y tế FFP2 màu đen 10ks #40357

Code đặt hàng: DAJO00000584

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 10

Số lượng sản phẩm trong bịch: 10

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay