Jin Jia Toys bộ đa phương tiện Trucks 3+

Jin Jia Toys bộ đa phương tiện Trucks 3+

Code đặt hàng: HATH00000115
Ean Code: 8592117614895

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 1

Số lượng sản phẩm trong bịch: 1

Chất liệu: nhựa
Kích thước (hộp): 37x23x4.5cm
Sản phẩm phù hợp cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay