Colgate kem đánh răng trẻ em 3-5 50ml natural fruit

Colgate kem đánh răng trẻ em 3-5 50ml natural fruit

Code đặt hàng: MIPH00004184

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 1

Dùng cho trẻ em 3-5 tuổi

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay