CBD Weed Platinum Therapy 2,5-2,8g

CBD Weed Platinum Therapy 2,5-2,8g

Code đặt hàng: EUPH00000036

Thông tin sản phẩm

Số lượng sản phẩm mua tối thiểu: 1

Số lượng sản phẩm trong bịch: 36

Kód: 618

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay