Cửa hàng Cường HATH - Đồ chơi, đồ vặt

Thông báo khuyến mãi tháng 9 từ chủ hàng

- Trừ 5% cho đơn hàng từ 5000kč bez DPH
- Trừ 10% cho đơn hàng từ 15.000kč bez DPH

 

Chủ hàng Cường H.A.T.H chuyên các loại đồ chơi, đồ vặt trong chợ Sapa

SĐT: 777848486
Email: info@i33.cz
Đơn hàng tối thiểu: 3000 Kč bez DPH

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay