Cửa hàng Phoenix - Bižuterie & Hoa giả

Cửa hàng Phoenix là một trong những cửa hàng chuyên hoa giả và hàng Bižuterie lớn nhất của chủ Tàu tại chợ Sapa. Tại đây quý khách có rất nhiều sự lựa chọn về hàng hoa tai, dây chuyền, lọ hoa, hoa giả, túi quà,... Chủ hàng Phoenix đảm bảo về chất lượng cũng như giấy tờ của hàng hóa.

SĐT: 777666695
Email: info@i33.cz
Đơn hàng tối thiểu: 2000 Kč bez DPH

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay