Cửa hàng XinWei - Đồ dùng 1 lần

Cửa hàng XinWei chuyên đồ dùng một lần như hộp đồ ăn sebou, đĩa, cốc chất liệu karton.

Liên hệ: Anh Zhang

SĐT: +420720300539
Email: 261123999@qq.com
Đơn hàng tối thiểu: 1000 Kč bez DPH

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay