Cửa hàng NUSO - Thuốc lá điện tử

!!!Chú ý!!!: Giá trị đơn hàng của thuốc lá Nuso sẽ không được tính vào tổng giá trị đơn hàng để được nhận khuyến mãi về vận tải (miễn phí vận tải với đơn hàng từ 5.000,-kč bez DPH trong khoảng cách 200km từ chợ Sapa đến cửa hàng)

Nuso chuyên thuốc lá điện tử iqos
Liên hệ: Anh David

 

SĐT: +420776491181
Email: nusocz@gmail.com
Đơn hàng tối thiểu: 1000 Kč bez DPH

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay