Cửa hàng David Jones - Túi & phụ kiện da

Cửa hàng chuyên túi, thắt lưng và phụ kiện da

Liên hệ: +420728958911 (Anh Lin)

SĐT: +420728958911
Email: eleven1979@seznam.cz
Đơn hàng tối thiểu: 3000 Kč bez DPH

Bạn có thể coi giỏ hàng như một danh sách mua đồ.

Bất kể khi nào nhớ ra, dù là ở nhà hay ngoài cửa hàng, bạn cũng có thể thêm hàng vào giỏ và để đó. Các sản phẩm bạn thêm vào giỏ sẽ được giữ ở đó cho đến khi bạn gửi đơn hàng đi.

Mua hàng ngay